بازیابی باج افزار (Decryption)

یکی از خدمات وب سایت Decryption.ir حذف باج افزار و ویروس باج گیر از هارد دیسک و بازیابی اطلاعات و رمز گشایی فایل و سیستم آلوده شده به باج افزار است.